Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Laika zīmes - Jēzus pie Martas un Marijas
Kas ir cilvēks? - Bibliskā grēkatziņa ētiskā relatīvisma ielenkumā
Ja Mani ļaudis Dieva - žēlastība un atmaksa
Laika zīmes - Miesas spīdeklis


Izdrukai

Jūsu līdzdalība

Latvijas Kristīgais Radio Latvijā skan jau 22. gadus. Arī Jūs varat atbalstīt mūsu kopējo darbu evaņģēlija pasludināšanā visā Latvijā. Paldies Jums!

 

Telefons
Piezvanot pa maksas tālruni - 9000 69 11, jūs būsiet atbalstījuši LKR darbu ar 1,72 €.

Piezvanot pa maksas tālruni - 9000 69 55, jūs būsiet atbalstījuši LKR darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā.

 

Latvijas Pasts
Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio Jūs varat nodot katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi: 

SIA "Vārds & Co"  Latvijas Kristīgais Radio
PVN reģ. Nr.: LV - 40003037556
Norēķinu konts: LV54LPNS0001000000486

 

Bankas konti
SIA "Vārds & Co"  Latvijas Kristīgais radio
Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011
PVN reģ. Nr.: LV-40003037556
Norēķinu konts: LV39UNLA0002300700617
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X
Tālr. 6721 3704, 6721 0096

 

Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X