Tiešraide
Rīga: 101.8 FM
19:30Miers jūsu namam
Rufus Adžiboje
20:30Atvērtas debesis  krievu val.21:00Uzticīgie draugi  krievu val.
Valentīna Larionova
21:15Saldā miedziņā21:30Vakara svētbrīdis22:00Būsim kopā
Aija Sniķere
22:40Mūzika23:00Grāmatas lasījums  atk.
Maira Ošeniece
23:30Mosties, Latvija!  atk.
Modris Ozolinkevičs
23:45Mūzika00:00Cilvēki mums līdzās atk
Iveta Škutāne
01:30Mūzika