Tiešraide
Rīga: 101.8 FM
12:00Mūzika16:00Grāmatas lasījums
Ginta Linmeijere
17:00Apsveikuma koncerts "Skanošā dāvana"
Kristīna Soloha. E-pasts: apsveikums@lkr.lv; tālr: 67213704
19:45Spogulis (krievu v.)21:00Uzticīgie draugi  Krievu val.
Valentīna Larionova