Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ja Mani ļaudis - Kā savaldīt mēli
Laika zīmes - Tas notiks pēdējās dienās
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (83.daļa)


Izdrukai

Līdz 15.aprīlim var pieteikties konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”

13.mar.2019
Latvijas Kristigais radio/lelb.lv


Rietumu Bankas labdarības fonds aicina baznīcas piedalīties konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”, kurā var pieteikt arhitektūras un mākslas pieminekļus to restaurācijai un saglabāšanai turpmākiem gadiem. Projektus konkursam var pieteikt līdz 15.aprīlim.

Konkurss “Latvijas sakrālais mantojums” tiek rīkots jau astoto reizi, šo gadu laikā saglabājot un restaurējot vairāk nekā 45 baznīcu mantojumus. Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurāciju, gan arī neatliekamos remonta darbus, kupolu un baznīcas gaiļu restaurāciju, altārgleznu, lustru, kroņlukturu saglabāšanu u.c. Viens projekts var saņemt finansiālu atbalstu apmērā līdz 5000 eiro, savukārt kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 25 000 eiro. Iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai ir aicināta jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Lai pieteiktos konkursam, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu fonda mājaslapā.