Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ja Mani ļaudis - Dumpība pret Svēto Garu
Laika zīmes - Piedošana
Kas ir cilvēks? - Spogulis dvēselei


Izdrukai

Arhīvs

Uldis Rožkalns

Teici To Kungu

Raidījumu vada:
Uldis Rožkalns
Rīgas Sv. Marka draudzes mācītājs

Trešdienās 18.10

Otrdienās 1:30 atkārtojums

 

Rīgas Sv. Marka draudzes mācītāja svētapceres par dažādām Bībeles grāmatām un vēstulēm, brīdinājums par nevērību pret Dieva Vārda nopietno nozīmi mūsu dzīvēs un iedrošinājums paklausīt Dieva Vārda taisnībai.

 

Uldis Rožkalns: "Atceros, kādreiz "Vakara svētbrīži" bija stundu gari. Tad tie palika 30 minūtes. Par to es biju ļoti noskumis. To laikam Tālis redzēja un vienā otrdienā viņš man teica, lai izdomāju, par ko runāt un es dabūšu pusstundu ētera laiku. Un tā jau desmit gadus šajā raidījumā es brīvi izvēlos rakstu vietu un katrā otrajā trešdienā ir kāds psalms.  Mani iepriecina iespēja pirmkārt liecināt par Dievu, runāt pamatojoties Dieva Vārda patiesībā un vēl iepriecina iespēja darboties tieši Latvijas Kristīgajā radio."

 


Pieteikties uz podcast podcast
Pievienot iTunes

2.aug.2017 2.Tes 2,3-10 Šoreiz runāsim par ļoti svarīgu, bet visai nepopulāru vietu Svētajos Rakstos


26.jūl.2017 Jesajas 31,1-3 Vai esam apdomīgi, dodoties pēc palīdzības un atcerieties, ka velns arī piedāvājās palīdzēt, lai pieviltu un pazudinātu.


19.jūl.2017


12.jūl.2017


5.jūl.2017 2.Timoteja 3,12-17 Pāvils atgādina Timotejam un arī mums, lai no mazām dienām zinām Svētos Rakstus. Modernā pasaule ir tik izglītota, bet vissvarīgāko - Sv.Rakstus nepazīst, vai, kas ir vēl ļaunāk - pazīst sagrozīto un pazudinošo evaņģēliju, kas nāk no velna.


28.jūn.2017 Jeremijas 25,4-7 Tas Kungs brīdina gan VD gan JD, lai neskienam pakaļ citiem dieviem. Vai nav tā, ka tieši mēs un tieši tagad to darām?


21.jūn.2017


14.jūn.2017 130 Psalma autors piesauc To Kungu NO DZIĻUMIEM. Kā to saprast un.. vai mūsu ticība nav gauži sekla palikusi?


7.jūn.2017 1.Tes. 5,3-9 Velns reiz teica, ka Ieva un Ādams nemirs viss. Tagad šis pats gars sluldina mieru un drošību visiem, neatkarīgi no tā, uz ko ticam.. un veidojās bezkristus teoloģija.


31.mai.2017 1.Samuēla 7,3 Vai mēs tiešām gribam atgriezties NO SIRDS un tieši, un konkrēti PIE TĀ KUNGA?


24.mai.2017 2. Kor. 11, 1-4 Dieva Gara vadītais Pāvils grib visus pievest Kristum. Ļaunais gars un viņa kalpi arī mūs vada, tikai citā virzienā. Labi, ka Tas Kungs dod Savus orientierus.


17.mai.2017 16. Psalms Šis psalms ir Dāvida sirdsdziema, par kuru runāsim. Kāda ir mūsu sirdsdziesma?


10.mai.2017 Atklāsmes 3, 14-20 Kopā ar Laodiķejas draudzes enģeli (jeb vadītāju) esam saņēmuši vēstuli. Lasīsim to kopīgi.


3.mai.2017 Jeremijas 7,1-11 Vai tas, kas tiek dēvēts par tā Kunga namu, tiešām ir Tā Kunga nams? Par to runāsim paliekot tikai un vienīgi Dieva Vārda patiesībā.


26.apr.2017 1.Tes. 5,3-9 Arī tagad bieži saka, ka nu ir miers un drošība, bet sacītājs ir velns. Vai esam modri un palikam Jēzus Vārdu patiesībā?


19.apr.2017 85. Psalms 8-10 Tas Kungs aicina palikt Viņa žēlastībā un brīdina atkal nekrist neprātībā. Vai esam palikuši pie Pāvila principa - dzīties pakaļ Kristum?


12.apr.2017 Mateja 21,1-13 Atrasdamies pašā Klusās nedēļas centrā, mēs drīkstam vēlreiz uzlūkot bezgala svarīgos Palmu svētdienas notikumus


5.apr.2017 JEREMIJAS 8,4-12 Vai nav tā, ka tauta ne tikai reiz Jeruzālemē, bet arī tagad Latvijā stipri turās pie maldiem un liedzas atgriezties?


29.mar.2017 Romiešu 5,1-1 Vai esam TICĪBĀ TAISNOTI saskaņā ar Dieva Vārdu? Vai neesam iekrituši velna izliktajās SAGROZĪTĀ EVAŅĢĒLIJA CILPĀS?


22.mar.2017 116. Psalms Dievs ir ar mums arī vislielākajās bēdās, bet mēs ne vienmēr uzticamies Viņam līdz galam. PAr to un daudz ko citu runāsim šai raidījumā.


15.mar.2017 2. Korintiešu 6,14-18 Pāvils aicina nevilkt vienu jūgu kopā ar neticīgajiem. Ko tad īsti nozīmē šis jēdziens?


8.mar.2017 Raudu dziesma 3,22-27 Šoriez runāsim par jēdzienu - Tā Kunga žēlastība. Kā šo jēdzienu Bībliski pareizāk izprast?


1.mar.2017 Šoreiz runāsim par jautājumu, kā Kristu ne vien pieņemt, bet Viņā arī palikt.


22.feb.2017 121. Psalms Vai esam tie svētceļnieki, kas tiešām seko Dievam un piedzīvo Tā Kunga palīdzību. Par to runāsim šai raidījumā.


15.feb.2017 Efeziešu 5,6-11 Pāvils brīdina, lai neviens mūs nepieviļ ar tukšām runām. Vai neesam jau pievilti?


8.feb.2017 Hozejas 6,4-11 Vai arī mūsu mīlestība uz To Kungu nav līdzīga rīta rasai, kas nožūst tik ātri?


1.feb.2017 2.Pētera 3,17-18 Pēteris aicina piesargāties, ka MALDU līdzaizrauti nezaudējam drošu pamatu. Arī mūs velns ar maldu palīdzību grib un gribēs sev aizraut līdzi.


25.jan.2017 73.Psalms Asafs saka uz To Kungu: "Bet pie Tevis es palieku vienumēr". Vai varam šī vīra teikto līdzdalīt vārdos un arī dzīvē?


18.jan.2017 1.Jāņa 1,7-11 Jānis brīdina no daudzajiem maldinātājiem, kas izgājuši pasaulē. Šis brīdinājums ir ļoti svarīgs arī tagad un arī mums.


11.jan.2017 1.Laiku 28:9-10 un 20. Runāsim par Dāvida vēlējumu Salamanam un arī mums.


4.jan.2017 2.Timoteja 3,12-17 Pāvils atgādina, ka visi, kas grib patiesi svētīgi dzīvot, tiks vajāti. Vai esam uz to gatavi?


28.dec.2016 1.Psalms. Kā katru reizi gadu mijas periodā, arī šī gada izskaņā, runāsim par 1.Psalmu


21.dec.2016 Jāņa 1,1-14. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma.. Vai mēs Jēzu uzņemam kā savu Kungu un vienīgo Glābēju?


14.dec.2016 Jeremijas 1,4-10 Pravietis Jeremija ir Tā Kunga izredzēts un viņam pieder visi Dieva apsolījumi. Ar mums ir tā pat, bet mēs tik bieži Tā Kunga izredzētību noraidām.


7.dec.2016 2.Korintiešu 13,5 Dievs aicina pašiem sevi pārbaudīt, vai stāvam ticībā. Arī šo reizi, līdzīgi, kā iepriekšējā svētapcerē, spriedīsim, kā praksē īstenot Tā Kunga aicinājumu.


30.nov.2016 Jesajas 52,11-12 Dieva Vārds aicina iziet no bezdievīgas vides. Kā to praktiski izdarīt?


23.nov.2016 2.Timoteja 4,1-9 Pāvils atgādina, ka nāks laiks, kad veselīgā, Dievišķās Patiesības mācība, daudziem šķitīs nepanesama. Vai šis laiks nav jau pienācis?


16.nov.2016 Psalms 81.9-15 Dieva Vārds pamāca kā svētkus svinēt. Vai paklausam tam, ko saka Tas Kungs?


9.nov.2016 1.Pētera 4,12-19 Šoreiz runāsim par to cik svarīgi ir klausīt Dieva Evaņģēlijam.


2.nov.2016 Jesajas 1,13-18 Vai Dievam var riebties lūgšanu sapulces? Izrādās, ka jā!!


26.okt.2016 ACTA 27,20-25 Vētra var būt ne tikai uz jūras, bet arī mūsu sirdīs. Ko darīt lielā vētrā? Atbildi sniedz Dieva Vārds.


19.okt.2016 62.Psalms Dāvids apliecina, ka Tikai Tas Kungs ir viņa akmens kalns un palīgs. Vai arī mēs no sirds varam sacīt: "Tikai Tas Kungs".


12.okt.2016 ACTA 16,25-30 Pāvila un Sīlas cietumsargs grib tikt pestīts. Vai tā ir arī mūsu sirds vēlēšanās?


5.okt.2016 Jesajas 31,1-3 Palīdzība agrāk vai vēlāk ir nepieciešama katram no mums, taču Dieva Vārds brīdina, ka palīdzība var būt pazudinoša.


28.sep.2016 Pirmā Pētera Vēstule 5,6-11 Ko nozīmē būt pazemīgiem šo vārdu Bībliskajā izpratnē.. un kā saskaņā ar Dievu izprast aicinājumu - būt skaidrā prātā?


21.sep.2016 31. Psalms 1-9 Vai mūsu cerība ir likta uz To Kungu vai uz kaut kādu dieviņu, aiz kura veikli paslēpies sātans?


14.sep.2016 Filipiešu 1,23-30 Pāvils runā, ka ir nepieciešami cīnīties par evaņģēlija ticību. Velns aicina pretējā virzienā.


7.sep.2016 Malehija 2,1-3 Dievs brīdina, ka nelietīgi valkājot Viņa Vārdu svētības vārdi var tikt pārvērsti par lāsta vārdiem.


31.aug.2016 2.Korintiešu 12,7-10 Uzlūkosim lielo Dieva vīru Pāvilu, kas grib, lai arī viņa miesa tiktu dziedināta, bet pēc savas sirsnīgās lūgšanas saņem no Tā Kunga atbildi:"Tev pietiek ar manu žēlastību".


24.aug.2016 118. Psalms 1-9 Ko nozīmē TEIKT TO KUNGU?


17.aug.2016 Galatiešu 5,7-10 Gājiens var būt skaists, bet vai tas ir arī tāds Dieva acīs?


10.aug.2016 Jeremijas 5,30-31 Domāsim par to, kas patīk un kas ir svētīgi. Cik liela ir atšķirība...


3.aug.2016 1.Korintiešiem 15,1-4 Vai var būt tā, ka esam kļuvuši ticīgi un tas izrādījies veltīgi? Pāvils saka, ka jā, un brīdina no sagrozītā evaņģēlija nāvējošās cilpas.


27.jūl.2016 32.Psalms Vai VISPĀR sūdzam savus grēkus, un vai uzticam tos Jēzus žēlastībai, un Viņa nopelnam?


20.jūl.2016 1.Korintiešiem 10,12-14 Cik dažāda un nepamanāma var būt mūsu krišana un atkrišana no Tā Kunga.


13.jūl.2016 Daniēla 3,15-18 Kas ir īsta un neīsta pazemība?


6.jūl.2016 2. Tesaloniķiešu 2,3-10 Beigu laikos velns ieņems vietu Tā Kunga namā pats sevi celdams par dievu. Cik traģiski, ka daudzi to nepamana, nebūdami modri un ļaujot sevi pievilt.


29.jūn.2016 36. Psalms Dāvids atgādina par to, cik brīnišķa ir Tā Kunga žēlastība, bet mēs nereti nevis nākam pie Tā Kunga un dzenamies Jēzum pakaļ, bet dodamies citā virzienā.


22.jūn.2016


15.jūn.2016


8.jūn.2016 2.Pētera 2,1-3 Velns mēdz paslepeni ienest draudzē maldu mācības, un daudzus pievilt. Vai esam modri un neesam piemānīto pulkā?


1.jūn.2016 23.Psalms Vai tas, kas mūs gana, vienmēr, tiešām ir Labais Gans.. varbūt tas par tādu tikai izliekas?


25.mai.2016 Romiešu 5,1-5 Vai esam gatavi teikt sevi laimīgus arī savās ciešanās? Smags jautājums. Meklēsim atbildi bībelē.


18.mai.2016 Ecehiēla 13,1-8 Zinām pēc Bībeles, ka Tā Kunga Vārds nāk arī pār mums un vai mēs šim Vārdam paklausam?


11.mai.2016 ACTA 17, 10-13 Berojas jūdi visu dzirdēto pārbaudīja PĒC RAKSTIEM. Mēs nereti visam dzirdētajam TICAM UZ VĀRDA, tā ļaujot velnam ar sevi manipulēt.


4.mai.2016 Raudu dziesma 3,39-40 Sūdzēties, vispārīgi, ir cilvēka dabā. Dievs aicina sūdzēties par SAVIEM grēkiem un atgriezties pie Tā Kunga


27.apr.2016 2.Korintiešu 4,1-5 Runāsim par to, cik pārdroši tiek viltots Dieva Vārds, un arī par to, ka jēdziens kalpošana nereti ir tālu no Bībeles patiesības


20.apr.2016 53. Psalms Vai neesam neprāši, kas nemeklē dzīvo Dievu, bet priecīgi atrod elkus, īstenībā ļaujot velnam sevi okupēt?


13.apr.2016 1.Tes. 5,16-22 Pāvils aicina - visu pārbaudīt, lai netiktu pievilti. Vai tiešām visu pārbaudām, arī savu sirdi un savu mācītāju???


6.apr.2016 Jesajas 57,15 Vai Tas Kungs, saskaņā ar Savu Vārdu, dzīvo pie mums? Tas ir tik svarīgi, un atbildi uz šo jautājumu meklēsim Bībelē.


30.mar.2016 Korintiešu 3,1-16 Pāvils raksta: Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad... par to runāsim šai svētapcerē


23.mar.2016 Jesajas 44,20-22 Tas Kungs glābj katru, kas ļauj sevi glābt. Vai mēs ļaujam sevi glābt saprotot, ka tas ir iespējams vienīgi Jēzū, kas dzimis un miris par mums, lai arī mēs varētu piedzīvot savu augšāmcelšanos Viņa nopelnā patvērušies.


16.mar.2016 Kolosiešu 2,5-8 Uz ko balstās mūsu ticības pārliecība? Ja NE UZ JĒZU.. tad ejam pazušanā


9.mar.2016 20. Psalms 8-9 Vai esam stipri ar Tā Kunga Vārdu? No tā ir atkarīga mūsu nākotne Mūžīgajā Dzīvībā, vai .. ellē


2.mar.2016 Ebreju 4,14-16 Kas pateisībā ir mūsu Augstais Priesteris? Vai tas tiešām ir Jēzus? Ja, tas ir tā, tad steigsim pie Viņa, To arī apliecinot.


24.feb.2016 Jesajas 1,13-18 Vai Gavēņa laikā arī no, nereti ierastās, liekulības atsakāmies? Šoreiz runāsim arī par šāda veida gavēni uz ko Tas Kungs mūs aicina.


17.feb.2016 Efeziešu 2,1-5 Dievs aicina izvēlēties šauro, grūto un vienīgo ceļu. Velns piedāvā, lai esam kā visi, kā pērējie. Vai esam dievišķi gudri??!!


10.feb.2016 Jezajas 45,19-22 Tas Kungs sola palīdzēt un arī palīdz. Velns tāpat sola palīdzēt un pieviļ, lai pazudinātu. Vai neesam pievilti to skaitā? TasKungs aicina un dod iespēju atgriezties.


3.feb.2016 1.Timoteja 6,3-6 Visiem cilvēkiem nemitīgi tiek kaut kas mācīts. Vai tas ir Dieva Vārds, vai kaut kas cits?


27.jan.2016 Jeremijas 20,1-6 Vai arī tagad uzlūkojot tā sauktās garīgās realitātes, Dieva Vārda patiesības gaismā, nebūtu jāsauc - šausmas visapkārt!!?


20.jan.2016 Efeziešu 5,6-11 Arī mācītājs var pievilt draudzi ar tukšām runām


13.jan.2016 100. Psalms Vai mēs tiešām kalpojam Tam Kungam? Kalpojam ar prieku?


6.jan.2016 Mateja 2,7-12 Kas vada mūs? Dieva sūtītā zvaigzne, kā tas bija ar patiesi gudrajiem vīriem Zvaigznes dienā, vai dezorientējošais sātana apžilbinājums.


30.dec.2015 1.Psalms Kā katru gadu, gadumijas periodā, runāsim par 1.psalmu, par diviem un tikai diviem dzīves ceļiem un, mūsu izvēli, pa kuru no šiem ceļiem staigāt.


23.dec.2015 Jāņa 1,11-14 Priecīgi Zievassvētki klāt!!! Taču vai mēs esam Jēzū Kristū? Vai neesam pieviļošajā un pazudinošanā bezkristus teoloģijā?


16.dec.2015 40.Psalms 1-5 Vai gaidām uz To Kungu un Viņu arī piedzīvojam, vai gaidām Ziemassvētkus, bet Kristum savas sirdis tā arī neatveram?


9.dec.2015 Romiešu 12,9-18 Vai mēs pazīstam tādu jēdzienu kā kristīgais ienaids?? Par to un daudz ko citu runāsim šai raidījumā


2.dec.2015 Maleahijas 2,1-3 Šai Adventes, pirmssvētku un reizē, tā sauktajā veļu laikā, dzirdam daudz vēlējuma un svētības vārdus. Ko par svētības vārdiem, bez dievišķā seguma, saka Tas Kungs?


25.nov.2015 Romiešu 8,28 Visi kaut ko mīlam. Vai tiešām mīlam To Kungu?


18.nov.2015 81.Psalms 9-15 Kā Bibliski pareizi svinēt svētkus? Par to runāsim arī šai Valsts svētku dienā.


11.nov.2015 2.Timoteja 4,3-9 Vai Tā Kunga namā valda Tā Kunga Vārds? Vai tur nereti nav vieta pašizdomātām pasakām?


4.nov.2015 Ecehiēla 34,1-11 Tas Kungs aicina Ecehiēlu sludināt PRET ganiem. Par šo interesanto un arī tagad aktuālo tēmu, runāsim šai raidījumā.


28.okt.2015 Galatiešu 5, 7-10 Vai mēs vēl esam skaistā, Dievam tīkamā gājienā, vai neesam jau velna novirzīti citā ceļā. Kā tas var notikt?


21.okt.2015 Jeremijas 23,21-32 Tas Kungs arī šoreiz mūs brīdina, ka var būt tā, ka nāk steidzīgi pravieši it kā Tā Kunga Vārdā, bet tie sludija melus.


14.okt.2015 1.Kor. 15,1-4 Vai var būt tā, ka esam kļuvuši ticīgi un tomēr velti??? Atbildi meklēsim Tā Kunga Vārdā.


7.okt.2015 73.Psalms Atkal runāsim par brīnišķīgo 73.psalmu iedziļinoties žēlastībās, kas nāk no šīs Rakstu vietas.


30.sep.2015 Efeziešu 6,11-2- Pāvils atgādina ikvienam, ka Tas Kungs dod ieročus, bet mēs tik bieži Dieva devumu ignorējam paši sev par postu


23.sep.2015 Jeremijas 14,7 Vai esam gatavi lūgt no sirds kopā ar Jeremiju? Kad mūsu grēki mūs apsūdz, Kungs, žēlo mūs Sava Vārda dēļ! Jo daudz ir mūsu pārkāpumu, ar ko mēs pret Tevi esam apgrēkojušies.


16.sep.2015 ACTA 27,20-25 Pāvils būdams vētrā uz jūras, atgādina, ka neviens neies bojā TIKAI KUĢIS. Velns aicina konsekventi turēties pie kuģa.


9.sep.2015 91.Psalms Katram cilvēkam nepieciešams patvērums. Vai mēs esam Visaugstākā patvērumā, vai šo patvērumu rodam, kur citur?


2.sep.2015 Marka 10,45-52 Šoreiz runāsim par kādu aklu nabagu ceļmalā, kas ieguva gan redzi, gan pestīšanu. Vai kaut mazliet šim vīram esam gatavi līdzināties?


26.aug.2015 Hozejas 4,1-10 Velna visaugstākais mērķis ir panākt, ka mēs brīvprātīgi atsakāmies no Dieva Vārda. Vai tas nav noticis arī ar mums?


19.aug.2015 Efeziešu 5,15-18 Kā izmantojam laiku ļaunās dienās, vai pēc Dieva prāta, vai velna viltum padodamies?


12.aug.2015 118.Ps. 1-9 Dieva Vārds runā par dievbijību kā žēlastības atslēgu.. Vai mums ir šī atslēga?


5.aug.2015 Filipiešu 1,23-30 Vai mēs pēc Dieva prāta cīnāmies par evanģēlija ticību. Vai arī velna pievilti, iespējams, cīnāmies par savu labumu.


29.jūl.2015 Jesajas 55,6-11 Vai meklējam To KUNGU, kamēr Viņš ir atrodams un ja to tiešām darām, tad kā.. saskaņā ar Dieva Vārdu?


22.jūl.2015 1.Korintiešu 6,14-18 Pāvils aicina nevilkt vienu jūgu kopā ar neticīgajiem. Kā mēs saprotam vārdu NETICĪGAIS?


15.jūl.2015 Jeremijas 14,12-16 Tas Kungs brīdina no vīriem, kas NAV VIŅA SŪTĪTI, bet tomēr nāk un runā it kā Tā Kunga vārdā


8.jūl.2015 1.Korintiešu 10,12-14 Pāvils brīdina, ka mūsu stāvēšana un pastāvēšana var būt iluzora. Vai esam uz klists un reizē vienīgajā ceļā?


1.jūl.2015 Jeremijas 1,4-10 Dievs saka, ka Viņš Jeremiju ir izredzējis no mātes miesām un sūta to kalpot. Vai arī mēs esam gatavi tikt sūtīti Tā Kunga uzdevumā?


24.jūn.2015 Galatiešu 1,6-10 Evanģēliju varam iepazīt Tā Kunga Vārda patiesībā, bet ir arī cits evanģēlijs, kur dieva Vārds tiek sagrozīts un īstenībā atrodas zem lāsta.


17.jūn.2015 Ps 51,1-14 Dāvids grēkus atzina un nožēloja no sirds un piedzīvoja Tā Kunga mīlestību un tālāk vadību. Kāda ir mūsu grēku nožēla?


10.jūn.2015 2.Kor. 12,7-10 Pāvilam Dievs saka TEV PIETIEK AR MANU ŽĒLASTĪBU. Vai mums arī pietiek ar Tā Kunga žēlastību?


3.jūn.2015 Jeremijas 9,1-5 Ko īsti nozīmē pazīt to Kungu un vai mēs To Kungu vispār gribam pazīt???


27.mai.2015 1.Tes. 5,3-9 Bieži mums tiek sacīts, ka nu ir miers un drošība, garīgajā aspektā jau nu noteikti. Pāvils saka ko citu.


20.mai.2015 Jeremijas 5,30-31 Cik bieži mums tiek sludināti patīkami un pazudinoši meli.. pie tam, tas viss notiek Dieva Vārdā.


13.mai.2015 1.Pētera 5,6-11 Ko nozīmē pazemoties apakš Dieva varenās rokas? Par to un daudz ko citu runāsim šai raidījumā.


6.mai.2015 Ecehiēla 18.31-32 Dievs grib mums dāvāt jaunu sirdi un jaunu garu, bet mēs esam tik ļoti pieķērušies vecajam, ka ejot kompromisā gribam gan veco, gan arī jauno sirdi un garu.. rezultātā tiekot pievilti un pievildamies


29.apr.2015 2.Tim.3,12-17 Vai mēs tiešām gribam svētbijīgi dzīvot Jēzū Kristū un ..tikt vajāti?!?


22.apr.2015 85.Psalms 8-10 Tas Kungs parāda žēlastību un dāvina pestīšanu Jēzū Kristū, bet velns mudina būt ticīgiem, bet bez Jēzus.


15.apr.2015 Atklāsmes Grāmata 3,14-20 Kāds ir mūsu kristīgās ticības dzīves pamats? Tā saka Tas Kungs vai es saku, ka esmu bagāts bagātīgi...


8.apr.2015 23.Psalms Vai Tas Kungs tiešām ir mans gans? Vai īstenībā es jau nepiederu citam kungam un vadītājam, kas ved elles virzienā?


1.apr.2015 Romiešu 5,1-5 Klāt klusā nedēļa. Vai esam taisnoti ticībā un ko īstenībā nozīmē BŪT TAISNOTAM TICĪBĀ?


25.mar.2015 Jeremijas 13, 15-17 Vārda patiesības spogulī, lai uzzinātu - vai patiesībā neesam augstprātīgi, un vai pat Tā Kunga ganāmais pulks savā ziņā nav apdraudēts?


18.mar.2015 2.Korintiešu 11,1-4 Pāvils savu draudzi grib pievest Kristum. Velns ar saviem viltus apustuļiem cenšas mūs novirzīt (šķietami) mazliet citā ceļā


11.mar.2015 130.Psalms Vai mēs To Kungu piesaucam no dziļumiem??


4.mar.2015 2.Pētera 2,1-3 Šoreiz runāsim par posta mācībām, kuras gudrības princis arī tagad, un tagad jo vairāk, paslepeni ienes Dieva braudzē.


25.feb.2015 25.Psalms 1-9 Cik ātri mēs reizēm mēdzam vieglprātīgi (vieglu prātu) atstāt Kungu un Pestītāju. 25.Psalms par to runā un no tā brīdina


18.feb.2015 Kolosiešu 2,5-8 Vai Kristu pieņēmuši tiešām arī dzīvojam Viņā? Kā tas būtu Bībliski pareizi?


11.feb.2015 Ecehiēla 33,1-11 Ikvienam no mums vajadzētu būt kā turētājam, kas brīdina no briesmām VISUS, un Dieva spēkā glābj tos, kas ļauj sevi glābt.


4.feb.2015 1.Pētera 5,6-11 Nedēļu atpakaļ runājām par tēmu, Ko nozīmē Bībliski slavēt Dievu, šoreiz runāsim par tēmu, ko nozīmē Bībliski zemoties Dieva priekšā.


28.jan.2015 68. Psalms 20-21 Ko nozīmē Bībliski Dievu slavēt un kas no tā iznāk?


21.jan.2015 2.Kor 4,1-5 Pāvils brīdina, ka ja evanģēlijs ir aizsegts, tad ejam pazušanā. Kāds ir mūsu evanģēlijs?


14.jan.2015 121. Psalms Dieva bērniem palīdzība nāk no Tā Kunga, bet velns arī labprāt un laipni piedāvā savu palīdzību. Vai esam modri un izdarām pareizo izvēli?


7.jan.2014 Mateja 2,7-12 Cilvēkiem ir tik dažādi priekštati par Zvaigznes dienu. Ko par šo dienu saka Bībele?


31.dec.2014 1.Psalms 1.psalms atgādina, ka īstenībā ir tikai divi dzīves ceļi. Kuru esam izvēlējušies mēs?


24.dec.2014 Gods Dievam augstībā.. tā šovakar visi saka, bet vai to sakām no sirds?


17.dec.2014 Jeremijas 20,1-9 Dieva sūtība ne vienmēr ir patīkama un vieli realizējama, bet vienmēr nes svētību.


10.dec.2014 2.Tes.5,16-25 Vai paklausam Pāvila aicinājumam atrauties no VISA, kas ļauns. Par to un daudz ko citu, runāsim šai raidījumā.


3.dec.2014 40.Psalms 1-5 Dzīvē bieži nākas gaidīt un To Kungu!?


26.nov.2014 Galatiešu 5,7-9 Visi esam gājienā caur dzīvi pretī mūžībai. Vai šis gājiens TIEŠĀM ir skaists arī Tā Kunga acīs?


19.nov.2014 81.Psalms 9-15 Runāsim par Dieva pamācību, kā vajadzētu valsts svētkus svinēt pēc Tā Kunga prāta.


12.nov.2014 2.Pētera 3,10-18 Jebkurā datumā varam sacīt, ka atkal viena diena pagājusi.. bet Dieva Vārds atgādina, ka Tā Kunga Diena vēl priekšā. Vai esam tai gatavi? Par to runāsim šai raidījumā.


5.nov.2014 2.Ķēniņu 22,19 Jebkurā datumā varam sacīt, ka atkal viena diena pagājusi.. bet Dieva Vārds atgādina Tā Kunga Diena vēl priekšā. Vai esam gatavi? Par to runāsim šai raidījumā.


29.okt.2014 1.Korintiešu 11,1 Jēdzienu par vienīgo ceļu, kurā dzenās Pāvils un par vienu no daudzajiem ceļiem, kurā mūs grib vadīt gudrības princis


22.okt.2014 Jeremijas 44,4-6 Dievs sūta Savus kalpus un vīrussludināt, ko saka Tas Kungs, bet ja nepieņemam Dieva Vārdu, tad agrāk vai vēlākpiedzīvosim Viņa dusmas.


15.okt.2014 ACTA 17,10-11 Berojas draudze visu dzirdēto pārbaudīja pēc Rakstiem, pēc Dieva Vārda. Mūsu traģēdija var sākties tur, kur ticam katram runātājam uz vārda.


8.okt.2014 Jesajas 30,9-15 Vai arī mūsu tautai Jēzus Kristus nav kļuvis par apgrūtinājumu?


1.okt.2014 Jāņa 6,66-69 Bieži uzskatām, ka arī mēs, līdzīgi Pēterim, esam ticējuši un atzinuši To Kungu. Vai tā tas tiešām ir? Par to un daudz ko citu runāsim šai raidījumā.


24.sep.2014 Hozejas 6,4-11 Hozeja runā par brīnišķīgu mīlestību kas ir izgaisusi. Vai arī mūsu mīlestība uz To Kungu nav kļuvusi par atmiņām un tikai..?


17.sep.2014 2.Tes. 2,3-10 šoreiz runāsim par to, kā velns ieņem vietu Tā Kunga namā pats sevi celdams par dievu.


10.sep.2014 Jesajas 1,13-17 Vai Dievam var riebties krāšņs un svinīgs dievkalpojums? Izrādās, ka var. Par to runāsim šai raidījumā


27.aug.2014 Jeremijas 2,1-5 Cik dažādas mēdz būt mūsu atmiņas un cilvēku atmiņas par mums. Kādi tagad reāli esam Tā Kunga acīs?


20.aug.2014


13.aug.2014 Jesajas 55,6-11 Vēl ir laiks meklēt To Kungu! Šie vārdi ir kā trauksmes zvans. Un mēs gribam šais vārdos ieklausīties, ar Dieva palīgu tos saprast un palikt Tā Kunga Vārda patiesībā


6.aug.2014 Ēbrēju 4,14-16 Īstais priesteris ir viens. Vai bieži nav tā, ka mēs pielūdzam un uzklausām vienu no daudziem.. izvēloties to, kas runā tā, ka ausis niez?


30.jūl.2014 62 Psalms Vai Dāvidā, Tā Kunga pielūgšanas un slavas dziesma ir arī mūsējā? Par to un daudz ko citu šai raidījumā


23.jūl.2014 2.Kor.6,14-18 šoreiz pārdomāsim vai velns un pasaule mūs nav ielikusi savā jūgā - sagrozītā evanģēlija jūgā.


16.jūl.2014 Ps.40,9-10 Daudziem cilvēkiem ir prieks dzīvot.. daudziem varbūt, ka šī prieka nav. Vai mums ir prieks dzīvot pēc DIEVA PRĀTA līdzīgi Dāvidam?


9.jūl.2014 Efeziešu 6,11-20 Dievs dāvā dažādus ieročus, lai mēs būtu bruņoti ļaunā dienā čīņai pret visām velna viltībām. Vai mums ir VISI ŠIE IEROČI?


2.jūl.2014 53. Psalms. Bezprātīgo sirdīs ir doma, ka Tā Kunga nemaz nav. Vai mūsu sirdīs ir dziļa ticība Bībeles patiesībai, ka Jēzus ir VIENĪGAIS ceļš?


25.jun.2014 Mateja 3,4-12 Ļoti daudzi cilvēki "svin jāņus".. uzlūkosim arī mēs kādu Jēni - Jāni Kristītāju.


18.jun.2014 73. Psalms Dievs vienmēr parāda žēlastību, ja vien mēs izvēlamies VIŅA žēlastībā palikt. Par to un daudz ko citu runāsim šai raidījumā.


11.jun.2014 Efeziešu 5,6-11 Tas Kungs aicina maldu mācību pārņemtus ļaudis atrauties no tās, viņus brīdinot no pazušanas. Gudrības princis mīļi un pazudinoši aicina uz kopību un ekumēni.


4.jun.2014 Jeremijas 5,30-31 Arī tagad, un arī mūsu zemē noteik briesmīgas un negantas lietas, no kurām, Dievs brīdina, bet velns aicina tās ignorēt


28.mai.2014 2.Kor.11,1-4 Pāvila lielā iedegšanās ir - visus pievest Kristum, bet apustulis ir reālists, zinot, ka velns centīsies PAVEST JĒZUM GARĀM un pievest kaut kam līdzīgam, kas nevis glābj, bet agrāk vai vēlāk - pazudina.


21.mai.2014 51.Psalms Parunāsim par Dāvida grēkatziņu, grēknožēlu un svētīgu lūgšanu, kuru varam gan līdzdalīt, gan piedzīvot tās rezultātus.


14.mai.2014 Jāņa 11,25-26 Vai ticam visam ko saka Jēzus? Vai tiešām ticam???


7.mai.2014 130.Psalms Dievs glābj katru, kas ļauj sevi glābt. Vai mēs gribam tikt izglābti?


30.apr.2014 Jāņa atklāsmes grāmata 3,14-20 Cik bieži mēs par sevi esam ļoti labās domās? Dievam var būt pavisam cits viedoklis. Viņam ir arī glābjošs padoms, katram, kas atrodas ilūziju varā.


23.apr.2014 40.Psalms 1-4 Laikam visi cilvēki uz kaut ko gaida un cerē un kaut ko arī piedzīvo. Vai esam tie, kas līdzīgi Dāvidam, gaida uz To Kungu, piedzīvo Viņu un paliek Viņa žēlastībā?


16.apr.2014 Lūkas 22,40-46 Ne vienmēr ir grūti Dievu lūgt, bet lūgt kā Jēzum - TOMĒR, NE MANS, BET TAVS PRĀTS LAI NOTIEK, parasti ir ļoti grūti un ļoti svētīgi.


9.apr.2014 18. Psalms 1-4 Bez Glābēja nevar, bet vai mūsu Glābējs ir Tas Kungs?


26.mar.2014 Jeremijas 9,1-5 Kādi ir mūsu laicīgie un vēl jo vairāk, garīgie vadītāji, ja tos uzlūkojam Dieva Vārda patiesības gaismā?


19.mar.2014 Filipiešu 1,21 Ja mums dzīvot nenozīmē Kristus (kā vienīgais un pēc būtības), tad neizbēgamais mirt, nebūs ieguvums, bet pilnīgi pretējais.


12.mar.2014 32.psalms Dāvids atzīstas savos grēkos. Mēs daudz un labprāt runājam par citu grēkiem, nepadomājot, ka tādā gadījumā mūsu pašu grēki paliek uz mums.


5.mar.2014 2.Jāņa vēstule 1,7-12 Daudzi cilvēki nemanot aiziet no Vienīgās mācības, kas ir patiesība. Vai neesam viņu vidū?


26.feb.2014 2.Ķēniņu 22,19 Dieva vīrs zemojās Tā Kunga priekšā. Arī modernais cilvēks parasti zemojās. Bet kā priekšā?


19.feb.2014 Jāņa 6,36 Vai ejam pie Jēzus kā DZĪVĪBAS MAIZES, vai arī iztiekam ar maizi vien?


12.feb.2014 Jeremijas 20,1-6 Dieva vīrs Jeremija, teica par sava laika Baznīcas vadītāju, ka tā īstais vārds ir ŠAUSMAS VISAPKĀRT. Vai tagad nav kaut kas līdzīgs, tikai neesam to pamanījuši?


5.feb.2014 2.Kor. 12,7-10 Pāvils Piedzīvo Dieva spēku savā nespēkā. Bet tas nav tik vienkārši kā reizēm liekas un kā mums parasti gribās. Par to runāsim šai raidījumā


29.jan.2014 23.Psalms Tas Kungs ir mans gans. Cik tas ir brīnišķīgi! Taču gribam padomāt arī par to, kas iznāk, ja mans gans nav Tas Kungs


22.jan.2014 Kolosiešu 2,2-8 Vai mūsu kristīgajai ticībai ir vienība, spēks un īstais pamats?


15.jan.2014 Jeremijas raudu dziesma 3,39-40 Vai esam atgriezušies pie Tā Kunga, vai tikai tradīcijās un baznīcā?


8.jan.2014 Mateja 2, 7-12 Svinam Zvaigznes dienu.Ko par šo dienu saka Tā Kunga Vārds?


1.jan.2014 1.Psalms. Divi dzīves ceļi. Kuru izvēlēties? Velns piedāvā trešo, bet trešā nav.