Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 19. daļa
Laika zīmes - Dienišķā maize
Atklātais jautājums
Ja Mani ļaudis - Darba augļi
Aktuāla diskusija - Dievs 9.0


Izdrukai

Arhīvs

Maira Ošeniece

Tikšanās ar klausītājiem

Raidījumu vada:
Maira Ošeniece
LKR programmas direktore

Otrdienās 12:15

Otrdienās 22:00 atkārtojums

 

Tikšanās ar Latvijas Kristīgā Radio klausītājiem.

 


Pieteikties uz podcast podcast
Pievienot iTunes

21.mar.2017 Inga Jansone

"Viss gods un slava Dievam par Kristīgo radio, par to, ka Dzīvības Vārds
atskan visā Latvijā! Lai visai radio komandai ir gudrība un spēks
turpināt šo darbu - lai garā iesākuši, arī garā pabeigtu!"


14.mar.2017 Sanita Pavāre

"Milzīgs PALDIES visam Kristīgā radio kolektīvam par to neizmērojami
svētīgo darbu, kuru darāt! Paldies, ka neklusējat! Paldies par iespēju
dzirdēt un dalīties ar Dieva brīnišķīgajiem darbiem!"


7.mar.2017 Jānis Biķis (2. daļa)

"Slava Dievam par Viņa darbu caur LKR!
Novēlu LKR satvert Dieva virzienu, kur iet tālāk, kā attīrīt un celt
Kristus draudzi. Novēlu Dieva sargāšanu visās jomās un spēka un
atklāsmes svaidījumu! Visa slava Jēzum Kristum!"


28.feb.2017 Jānis Biķis (1. daļa)

"Slava Dievam par Viņa darbu caur LKR!
Novēlu LKR satvert Dieva virzienu, kur iet tālāk, kā attīrīt un celt
Kristus draudzi. Novēlu Dieva sargāšanu visās jomās un spēka un
atklāsmes svaidījumu! Visa slava Jēzum Kristum!"


21.feb.2017 Jānis un Ilze Driksnas

Paldies par iespēju tikties ar klausītājiem un dalīties savā dzīvē,
savos pārdzīvojumos un liecībā. Ceram, ka mūsu mūzika paceļ un
iedrošina, un pāri visam pagodina Dievu!


14.feb.2017 Santa Daņeļeviča (atkārtojums)

Liels paldies Dievam par Viņa klātbūtni radio, ļoti patīkama, laipna un mīlestības pilna atmosfēra!Paldies par jūsu tīrajām sirdīm! Lai ir vēl vairāk Viņa slavas jūsu dzīvē!


7.feb.2017 Linda Auziņa

Vēlos no sirds pateikties LKR par jūsu ieguldījumu evaņģēlija
izplatīšanā visā Latvijā. Tas ir tik vajadzīgi un aktuāli arī mums -
kristiešiem, dzirdēt par Dieva darbiem un Viņa vareno spēku līdzcilvēku
dzīvēs. Tas iedrošina spīdēt vēl spožāk un spilgtāk! Paldies.


31.jan.2017 Lilita Vilka (2.daļa)


24.jan.2017 Lilita Vilka

Paldies par Jūsu darbu - svētību mūsu zemei!
"Bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums, man ir prieks savu cerību
likt uz Dievu To Kungu, lai paustu visus Tavus darbus." Ps. 73:28


17.jan.2017 Ariadna Kostina

Dievs Jums ir devis ārkārtīgi efektīvu veidu, kā nest evaņģēliju visā
Latvijā. Nekādā gadījumā neļaujiet tam apstāties! Lai vairāk jaunu
radošu ideju, raidījumu un svaidītu viesu! Paldies par Jūsu darbu! Lai
notiek Dieva pārdabiskie brīnumi!


10.jan.2017 Vineta Mozumača (2.daļa)

"Jēzus Vārdam un vēstij par Viņa mīlestību ir jāaizsniedz katrs mūsu
mīļās zemes stūris, katra sirds.
Paldies LKR par jūsu svētīto un svētīgo kalpošanu tajā - jums tas
izdodas lieliski!
Lai Dieva spēks, vadība un svaidījums ir stipri pār jums, jūsu komandu
un jūsu darbu!"


3.jan.2017 Vineta Mozumača

"Jēzus Vārdam un vēstij par Viņa mīlestību ir jāaizsniedz katrs mūsu
mīļās zemes stūris, katra sirds.
Paldies LKR par jūsu svētīto un svētīgo kalpošanu tajā - jums tas
izdodas lieliski!
Lai Dieva spēks, vadība un svaidījums ir stipri pār jums, jūsu komandu
un jūsu darbu!"


27.dec.2016 Guntars Vadonis

"Mīļais un cienījamais LKR!
Savā laikā aizvērām durvis un ieslēdzām Kristīgo radio. Tā bija mūsu
"mazā Latvija", mūsu baznīciņa un mūsu dievkalpojums. Domāju, ka
daudziem ārzemēs interneta radio ir dažbrīd vienīgais avots, no kura
veldzēties.
Lai Dievs svētī ar žēlastību turpināt darbu - nest vēsti par grēku
piedošanu caur Jēzu mūsu zemei un pasaules plašumos."


20.dec.2016 Guntars Vadonis

"Mīļais un cienījamais LKR!
Savā laikā aizvērām durvis un ieslēdzām Kristīgo radio. Tā bija mūsu
"mazā Latvija", mūsu baznīciņa un mūsu dievkalpojums. Domāju, ka
daudziem ārzemēs interneta radio ir dažbrīd vienīgais avots, no kura
veldzēties.
Lai Dievs svētī ar žēlastību turpināt darbu - nest vēsti par grēku
piedošanu caur Jēzu mūsu zemei un pasaules plašumos."


6.dec.2016 Ina Urtāne

"Latvijas Kristīgajam radio un komandai!
Paldies jums par iespēju dalīties Dieva dotajās liecībās!
Lai Viņš no augšējiem un apakšējiem avotiem svētī jūs un paplašina jūsu robežas un apgaismo Savu vaigu pār jums un piešķir visu, kas vēl vajadzīgs un pāri tam!"


29.nov.2016 Normunds Lemantovičs

Paldies par iespēju liecināt, dot godu ar to Dievam! Novēlu Jums un
klausītājiem nepagurt, jo Dievs ir uzticams! Viņš ir nomodā par Savu
Vārdu un to piepilda.


22.nov.2016 Nora Galilejeva

"Mani, mīļie - esmu pateicīga, ka varēju būt sadraudzībā un ar pateicību
sirdī, un lūgšanu sirdī droši saku Tā Kunga Vārdu: Caharijas 10:12 "Un
Es tos stiprināšu paļāvībā uz To Kungu, un viņi staigās Tā Kunga vārdā!"
saka Tas Kungs. Esiet modri vienmēr! Mīlu jūs un turu savās aizlūgšanās!"


15.nov.2016 Marianna Meire Kārkle

No sirds pateicos par iespēju būt šeit un liecināt par Tā Kunga
varenajiem darbiem manā dzīvē. Lūdzu, lai Tā Kunga Gars caur šo liecību
pieskaras katram klausītājam. Lai Svētā Gara svaidījums ir pār visu, kas
skan LKR!


8.nov.2016 Daina Deksne Gundersena

"Būt māksliniekam ir ļoti unikāla iespēja, kas man dota. Dievs dod man iedvesmu, skatoties uz Dieva radīto dabu, gan arī attiecībās ar citiem kristiešiem, Dieva bērniem. Paldies par iespēju būt Latvijas Kristīgajā radio un pagodināt Dievu kopā ar jums! Mums pietiek ar mazo sinepju graudiņu, lai izaugtu skaists koks ar augļiem."


1.nov.2016 Elita Kreicberga

"Paldies par viesmīlīgo uzņemšanu un novēlu turēt ticību, kas pārbīda kalnus..."


25.okt.2016 Dāvids Gleške

"Dzīve ir iespēja. Neiznieko to!"


18.okt.2016 Viesturs Ozoliņš

"Paldies Dievam par ikvienu darbinieku, personu, kas atbalsta Jūsu darbu, jo tas ir nozīmīgs ieguldījums Dieva Vārda sludināšanā un cilvēku dvēseļu glābšanā.
Lai mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus arī turpmāk svētī Jūsu darbu un ēterā skanētu Jēzus Kristus dzīvības vārds!"


11.okt.2016 Līva Neimane (atkārtojums)

"Cienījamie Latvijas Kristīgā radio darbinieki un cien. Tālivaldi!
Paldies par Jūsu kalpošanu, paldies, ka mums visiem pārējiem, pateicoties Jūsu darbam, ir iespēja klausīties un skatīties Kristīgo radio.
Šobrīd savu dzīvi vairs nespēju iedomāties bez Latvijas Kristīgā radio.
Paldies, ka mums ir iespēja dzirdēt taisnību un, ka Jūs nebaidāties to teikt."


4.okt.2016 Marika Bērtule (atkārtojums)

"Paldies, ka esat gaisma tumsā. Un gaisma staro un tumsa no tās bēg!
Paldies, ka nesat Dieva Svēto Vārdu tumšajā pasaulē. Paldies, ka nesat cerību, ticību, mīlestību un dziedināšanu salauztiem un iznīcinātiem! Svētības!"


27.sep.2016 Ieva Dadone

"Mīļais, Latvijas Kristīgā radio kolektīvs!
Jūs darāt ļoti svētīgu, vajadzīgu darbu! Tās Dieva Vārda sēklas, ko jūs sējat, iekrīt zemē un nes daudz augļu.
"Kungs Dievs man devis mācītu mēli, lai zinātu līdzēt nogurušam, ar vārdu Viņš modina ik rītu, ik rītu modina manas ausis, lai es kā māceklis klausītos!" Jesajas 50:4
Dieva Vārds, ko jūs sludināt, neatgriežas pie Viņa veltīgi, bet izpilda to, kam tas ir sūtīts!"


20.sep.2016 Aija Volka

"LKR komanda! No sirds pateicos par iespēju piedalīties raidījumā! Prieks par jūsu interesi par kristiešu gaitām, aicinājumu, aktualitātēm! Lai Dievs svētī jūsu darbu arī turpmāk!"


13.sep.2016 Eva Ālere


6.sep.2016 Matīss Babrovskis

"Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.
Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu.
Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit,
Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs (...)" Jeremijas 29:11-14
Lai Dievs ir tas, kurš vada un dod gudrību!


30.aug.2016 Kaspars un Kristīne Žavneri (atkārtojums)

"Mēs esam ļoti pateicīgi Dievam par Kristīgo radio. Tā ir svētība mums un visai Latvijai. Lai Dievs Jūs visus svētī, kalpojot un izplatot Labo Vēsti!"


23.aug.2016 (atkārtojums)

Ruta Bērziņa
Novēlu Kristīgā radio kolektīvam turpināt - lūgt, meklēt, klaudzināt! Un saņemt ikdienas Mannu, atrast iespējas un izaicinājumus, kā arī atvērt tās durvis, kas līdz šim bija slēgtas.


16.aug.2016 Līva Neimane

Cienījamie Latvijas Kristīgā radio darbinieki un cien. Tālivaldi!
Paldies par Jūsu kalpošanu, paldies, ka mums visiem pārējiem, pateicoties Jūsu darbam, ir iespēja klausīties un skatīties Kristīgo radio.
Šobrīd savu dzīvi vairs nespēju iedomāties bez Latvijas Kristīgā radio.
Paldies, ka mums ir iespēja dzirdēt taisnību un, ka Jūs nebaidāties to teikt.


9.aug.2016 2.daļa (atkārtojums)

Roberts Pudže
Liels paldies kristīgajam radio, kas strādā dvēseļu labā, izplatot Dieva gaismu!


2.aug.2016 (atkārtojums)

Roberts Pudže
Liels paldies kristīgajam radio, kas strādā dvēseļu labā, izplatot Dieva gaismu!


26.jūl.2016 2.daļa (atkārtojums)

Ausma Ozolinkeviča
"Lai Dieva bazūne skan skaļi un skaidri..."


19.jūl.2016 (atkārtojums)

Ausma Ozolinkeviča
"Lai Dieva bazūne skan skaļi un skaidri..."


12.jūl.2016 Lauris Vilcāns (atkārtojums)

"Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kurš tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Ticiet, ka Dievs jūs mīl!"


5.jūl.2016 Dita Kuģeniece

"Paldies LKR kolektīvam par Jūsu kalpošanas darbā veltīto laiku, pūlēm un spēku, lai kalpotu Latvijas cilvēkiem. Tas nav veltīgs darbs Dieva un cilvēku priekšā un novēlu, lai katrai iedēstītai sēklai, aplietai no paša Dieva Gara, sekotu daudz augļu."


28.jūn.2016 Sanita un Jānis Jaunzemi (atkārtojums)

"Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc mūžīgā nodoma ir aicināti." Romiešiem 8:28
Lai mēs, kas esam Dieva bērni varam uzņemt to savā sirdī un izdzīvot! Paldies par iespēju pagodināt Dievu un Viņa fantastiskos darbus mūsu dzīvē!"


21.jūn.2016 Kristers un Agnete Ūdri (atkārtojums)

"Esam bezgalīgi pateicīgi par iespēju liecināt par Dieva labajiem darbiem mūsu dzīvē. LKR dod iespēju cilvēkiem atvērt savas sirdis Dievam, piedzīvot Dieva klātbūtni ik dienu, ik minūti. Novēlam Dieva svētību jūsu visu darbam! Paldies."


14.jūn.2016 Revita Rodionova (atkārtojums)

"Slava Dievam par Jums. Patiesi, lai Dievs svētī jūsu darbu, jūs man esat kā stiprinājums daudzās dzīves situācijās. Mīlu jūs!"


7.jūn.2016 Artūrs Rižeščonoks. 2.daļa. (atkārtojums)

"Meklējiet Mani, tad jūs Mani atradīsit," saka tas Kungs. Mīļie, lūgsim un meklēsim to Kungu ar visu savu sirdi un Viņš vienmēr būs atrodams. Viņš meklē ikvienu izsalkušu un izslāpušu dvēseli, tāpēc sāc lūgt jau tagad. Paldies Kristīgajam Radio par kalpošanu, turpiniet būt par zemes sāli Latvijā."


31.mai.2016 Artūrs Rižeščonoks (atkārtojums)

"Meklējiet Mani, tad jūs Mani atradīsit," saka tas Kungs. Mīļie, lūgsim un meklēsim to Kungu ar visu savu sirdi un Viņš vienmēr būs atrodams. Viņš meklē ikvienu izsalkušu un izslāpušu dvēseli, tāpēc sāc lūgt jau tagad.
Paldies Kristīgajam Radio par kalpošanu, turpiniet būt par zemes sāli Latvijā."


24.mai.2016 Ungars Gulbis (atkārtojums)

"...bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani." Galatiešiem 2:20b
Novēlu mums visiem tajā žēlastībā, kas mūs glābusi, arī staigāt!"


17.mai.2016 Normunds un Ilona Āboliņi

Mīļie LKR darbinieki!
"Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Ja tie vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt: augšup! - Un pie zemes piespiestiem, bēdīgiem, pazemīgiem Viņš palīdz tikt atkal uz kājām. Pat to, kas nav bez vainas, Viņš izglābs - un izglābs viņu Tavu roku šķīstuma dēļ." Ījaba 22:28,30
Lai Dievā vienmēr ir jūsu spēks!


10.mai.2016 Gints Rūtenbergs

Paldies LKR kolektīvam par Jūsu kalpošanas darbā veltīto laiku, pūlēm un spēku lai kalpotu Latvijas cilvēkiem. Tas nav veltīgs darbs! Novēlu, lai katra sēkla ir Dieva aplaistīta un tā nestu daudz augļu!


3.mai.2016 Judīte Briede Jureviča (atkārtojums)

"Nepaļaujieties uz lieliem kungiem, uz cilvēku bērniem, kas taču tev nevar palīdzēt." Ps. 146:3
Liels paldies Dievam par LKR - par avotu, no kura plūst patiesība, Dieva mīlestība un prieks! Lai Dieva bagātīgi atlīdzina katram, kurš strādā, kalpo, ziedo, dara visu, lai caur LKR varētu aizskart aizvien vairāk cilvēku sirdis."


26.apr.2016 Kalvis Timšāns

Lai Svētais Gars vada Jūs, šo radio, kas ir Dieva dāvana ļaudīm. Turpiniet šo labo darbu, turpiniet iedrošināt ļaudis Tam Kungam! Paldies par šo laiku un, lai Dievs jūs visus svētī!


19.apr.2016 Santa Daņeļeviča

Liels paldies Dievam par Viņa klātbūtni radio, ļoti patīkama, laipna un mīlestības pilna atmosfēra!Paldies par jūsu tīrajām sirdīm! Lai ir vēl vairāk Viņa slavas jūsu dzīvē!


12.apr.2016 Valters Gleške

Svētības un žēlastību!


5.apr.2016 Kaspars un Kristīne Žavneri

"Mēs esam ļoti pateicīgi Dievam par Kristīgo radio. Tā ir svētība mums un visai Latvijai. Lai Dievs Jūs visus svētī, kalpojot un izplatot Labo Vēsti!"


29.mar.2016 Līga Hepīsa (atkārtojums)

Paldies Dievam, ka devis Latvijā iespēju pasludināt Dieva Vārdu caur šo radio. Šis radio ļauj mums kristiešiem apvienoties, stiprināt vienam otru ar liecībām, lūgt vienam par otru un dzirdēt Dieva Vārdu gan vārdos, gan mūzikā!
Lai Dievs stiprina, iedrošina un vada, ka šis Viņa darbs var turpināties!


22.mar.2016 Jānis Sadovskis un Kaspars Apinis


15.mar.2016 Jānis Zvirgzdiņš

"Lai Tā Kunga vadība visos Jūsu ceļos!"


8.mar.2016 Aivars Ozoliņš atkārtojums

Paldies Dievam par LKR! Lai Dievs svētī, vada, sargā!
Svētā Gara svaidījums, pravietisks gars, patiesības Vārds - Gars un Dzīvība, lai izpaužas, manifestējas vairāk un vairāk.


1.mar.2016 Lauris Vilcāns

"Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kurš tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Ticiet, ka Dievs jūs mīl!"


23.feb.2016 Gunita Kārkliņa (atkārtojums)

"Es Esmu Kungs - tas ir mans vārds. Savu godu nevienam es nedošu, nedz savu slavu elkiem... Jesajas 42:8-9
Paldies, ka nesat Kristus vēsti tautām! Dieva svētības katrā jomā vēlot, Gunita Kārkliņa."


16.feb.2016 Judīte Briede Jureviča

"Nepaļaujieties uz lieliem kungiem, uz cilvēku bērniem, kas taču tev nevar palīdzēt." Ps. 146:3
Liels paldies Dievam par LKR - par avotu, no kura plūst patiesība, Dieva mīlestība un prieks! Lai Dieva bagātīgi atlīdzina katram, kurš strādā, kalpo, ziedo, dara visu, lai caur LKR varētu aizskart aizvien vairāk cilvēku sirdis."


9.feb.2016 Ungars Gulbis

"...bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani." Galatiešiem 2:20b
Novēlu mums visiem tajā žēlastībā, kas mūs glābusi, arī staigāt!"


2.feb.2016 Revita Rodionova

"Slava Dievam par Jums. Patiesi, lai Dievs svētī jūsu darbu, jūs man esat kā stiprinājums daudzās dzīves situācijās. Mīlu jūs!"


26.jan.2016 Skaidrīte Čerevko (atkārtojums)

Paldies par iespēju būt pie Jums, būt kopā ar Jums!
Jūs esat pasaules gaišums, Jūs esat pilsēta kalna galā! Esiet svētīti!


19.jan.2016 Sanita un Jānis Jaunzemi

"Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc mūžīgā nodoma ir aicināti." Romiešiem 8:28
Lai mēs, kas esam Dieva bērni varam uzņemt to savā sirdī un izdzīvot! Paldies par iespēju pagodināt Dievu un Viņa fantastiskos darbus mūsu dzīvē!"


12.jan.2016 Marika Bērtule

"Paldies, ka esat gaisma tumsā. Un gaisma staro un tumsa no tās bēg!
Paldies, ka nesat Dieva Svēto Vārdu tumšajā pasaulē. Paldies, ka nesat cerību, ticību, mīlestību un dziedināšanu salauztiem un iznīcinātiem! Svētības!"


5.jan.2016 Gunita Kārkliņa

"Es Esmu Kungs - tas ir mans vārds. Savu godu nevienam es nedošu, nedz savu slavu elkiem... Jesajas 42:8-9
Paldies, ka nesat Kristus vēsti tautām! Dieva svētības katrā jomā vēlot, Gunita Kārkliņa."


29.dec.2015 Ilze Eris (atkārtojums)

"Mēs zinām, ka likums ir labs, ja to lieto pareizi..." 1. Tim. 1:8
Paldies Dievam par to, ka šis radio ir, ka ir iespēja sludināt PATIESĪBU1
Lūgsim, lai mēs visi patiesi atsauktos Viņa patiesībai!


15.dec.2015 Alvis Freidenfelds (atkārtojums)

"Dzenieties pēc Dieva Valstības un Viņa taisnības, tad pārējās lietas tiks piemestas!"


8.dec.2015 Tabita Ašnevica

"Paldies, ka esiet un palīdziet Kristus vēstij aizsniegt cilvēkus Latvijā! Lai Dievs palīdz šo darbu turpināt un aizsniegt vēl neaizsniegtus cilvēkus! Lai Dievs bagātīgi svētī!"


1.dec.2015 Ruta Ozolinkēvica (atkārtojums)

"Svētīti cilvēki dara svētīgu darbu! Paldies, ka esat un ticībā ceru, ka būsiet līdz mīļais Kungs nāks! Nekad, nekad nesakāt, ka darāt darbu, kuram nav vērtības! Jūs pieskarieties cilvēku dzīvēm un viņi top mainīti un iegūst Mūžības vērtību savās sirdīs! Strādājiet un nepagurstiet! Dievs ir ar Jums!"


27.nov.2015 Antra un Aivars Miezīši (atkārtojums)

Paldies par iespēju dalīties ar Dieva labestību! Turpiniet būt par pilsētu kalna galā!


24.nov.2015 Aivars Ozoliņš

Paldies Dievam par LKR! Lai Dievs svētī, vada, sargā!
Svētā Gara svaidījums, pravietisks gars, patiesības Vārds - Gars un Dzīvība, lai izpaužas, manifestējas vairāk un vairāk.


17.nov.2015 27.nov.2015 Antra un Aivars Miezīši (atkārtojums)

Paldies par iespēju dalīties ar Dieva labestību! Turpiniet būt par pilsētu kalna galā!


10.nov.2015 Skaidrīte Čerevko

Paldies par iespēju būt pie Jums, būt kopā ar Jums!
Jūs esat pasaules gaišums, Jūs esat pilsēta kalna galā! Esiet svētīti!


3.nov.2015 Ilze Eris

"Mēs zinām, ka likums ir labs, ja to lieto pareizi..." 1. Tim. 1:8
Paldies Dievam par to, ka šis radio ir, ka ir iespēja sludināt PATIESĪBU1
Lūgsim, lai mēs visi patiesi atsauktos Viņa patiesībai!


27.okt.2015 Arnis Stūris

Paldies Jums, ka Jūs esat!
Paldies Dievam, ka Jūs esat Viņam paklausīgi, jo tas, ko Jūs darāt ceļ cilvēku ticību. Paldies par Jūsu darbu!


20.okt.2015 Valda Grīnvalde Šakurova

"Lai Tas Kungs svētī jūsu kalpošanu Viņa godam un cilvēkiem par svētību."


13.okt.2015 Ruta Ozolinkēviča

"Svētīti cilvēki dara svētīgu darbu! Paldies, ka esat un ticībā ceru, ka būsiet līdz mīļais Kungs nāks! Nekad, nekad nesakāt, ka darāt darbu, kuram nav vērtības! Jūs pieskarieties cilvēku dzīvēm un viņi top mainīti un iegūst Mūžības vērtību savās sirdīs! Strādājiet un nepagurstiet! Dievs ir ar Jums!"


6.okt.2015 Antra un Aivars Miezīši

Paldies par iespēju dalīties ar Dieva labestību! Turpiniet būt par pilsētu kalna galā!


29.sep.2015 Edmunds Sproģis

Paldies par iespēju liecināt! Lai Dieva Vārds tiek pagodināts un, lai Kristīgais radio turpina izgaismot mūsu sirdis ar patiesību Vārdos un mūzikā.


22.sep.2015 Līga Hepīsa

Paldies Dievam, ka devis Latvijā iespēju pasludināt Dieva Vārdu caur šo radio. Šis radio ļauj mums kristiešiem apvienoties, stiprināt vienam otru ar liecībām, lūgt vienam par otru un dzirdēt Dieva Vārdu gan vārdos, gan mūzikā!
Lai Dievs stiprina, iedrošina un vada, ka šis Viņa darbs var turpināties!


15.sep.2015 Artūrs Rižeščonoks 2.daļa


8.sep.2015 Kaspars Apinis

Paldies Kristīgajam radio par darbu! Esat bijuši par svētību man un man zināmajiem! Katrs raidījums ar savu specifiku un "Tikšanās ar klausītājiem", manuprāt, ir viens no iecienītākajiem raidījumiem.
Esiet bagātīgi svētīti!


1.sep.2015 Artūrs Rižeščonoks

"Meklējiet Mani, tad jūs Mani atradīsit," saka tas Kungs. Mīļie, lūgsim un meklēsim to Kungu ar visu savu sirdi un Viņš vienmēr būs atrodams. Viņš meklē ikvienu izsalkušu un izslāpušu dvēseli, tāpēc sāc lūgt jau tagad.
Paldies Kristīgajam Radio par kalpošanu, turpiniet būt par zemes sāli Latvijā."


25.aug.2015 Jānis Sadovskis


18.aug.2015 Baiba Granovska (atkārtojums)


11.aug.2015 Baiba Granovska


4.aug.2015 Aija Sniķere 2. daļa (atkārtojums)


28.jūl.2015 Aija Sniķere, 1.daļa (atkārtojums)

Raidījuma "Būsim kopā" veidotāja


21.jūl.2015 Kristers un Agnete Ūdri

"Esam bezgalīgi pateicīgi par iespēju liecināt par Dieva labajiem darbiem mūsu dzīvē. LKR dod iespēju cilvēkiem atvērt savas sirdis Dievam, piedzīvot Dieva klātbūtni ik dienu, ik minūti. Novēlam Dieva svētību jūsu visu darbam! Paldies."


14.jūl.2015 Jānis un Māra Vasiļevski (atkārtojums)


7.jūl.2015 Ojārs Puķītis 2.daļa


30.jūn.2015 Ojārs Puķītis 1.daļa (atkārtojums)

"Paldies Dievam par Latvijas Kristīgo radio, tā ir Dieva balss, Dieva instruments šeit Latvijā. Lai Dievs jūs lieto un paplašina jūsu robežas. Ar Jēzus Kristus mīlestību, brālis Ojārs."


23.jūn.2015 Ieva Ābers (2.daļa) (atkārtojums)


16.jūn.2015 Ieva Ābers (atkārtojums)

"Pateicos Kristīgajam radio un Mairai Ošeniecei par šo vienreizējo iespēju uzrunāt tautu, gan ticīgos, gan neticīgos, un liecināt par mūsu Kunga Jēzus Kristus varenību un žēlastību.
"Piesauc mani, tad es tevi izglābšu." Psalmi 50:15"


9.jūn.2015 Jānis un Māra Vasiļevski


2.jūn.2015 Aiga Rotberga 2.daļa (atkārtojums)


26.mai.2015 Aiga Rotberga (atkārtojums)


19.mai.2015 Dženita Katiša (atkārojums)


12.mai.2015 (atkārtojums)

Iveta Ūzule
""Jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā." 1.Pētera 2:6. Paldies, ka mīlat Dievu, sējat sēklu un gatavojat ļaužu sirds augsni."


5.mai.2015

Īpašā intervija:
Raidījuma viesis: Džefrijs Fontāns (Jeffrey Fountain) - "Schuman Centre for European Studies" direktors
Agnese Turkova - tulko


28.apr.2015 (atkārtojums)

Ineta Ginko
"Pateicība Dievam par Latvijas Kristīgo radio! Par katru darbinieku un kalpotāju! Novēlu sludināt vēsti par Jēzu Krustā sisto! Vēl ir laiks... Esiet svētīti!"


21.apr.2015 Anna Suhanova (atkārtojums)


14.apr.2015 Ojārs Puķītis 2.daļa


7.apr.2015 Ojārs Puķītis

"Paldies Dievam par Latvijas Kristīgo radio, tā ir Dieva balss, Dieva instruments šeit Latvijā. Lai Dievs jūs lieto un paplašina jūsu robežas. Ar Jēzus Kristus mīlestību, brālis Ojārs."


31.mar.2015 Anna Suhanova

"Bija prieks šodien būt šeit un liecināt par To, ko mīlu vairāk par visu. Paldies, ka devāt man šādu iespēju! Lai Dievs ir kopā ar jums vienmēr!"


3.mar.2015 Agnese Jaša (2.daļa)

"Klausaities, klausaities uz Mani, tad jums būs daudz laba ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību! Piegrieziet Man savu ausi un nāciet pie Manis! Uzklausait, tad atspirgs jūsu dvēsele! Es jums celšu mūžīgu derību, tas ir Dāvidam dotais Manas žēlastības apsolījums." Jesajas 55:2-3
Slava un pateicība Dievam par Viņa žēlastību, ka varam dzirdēt Dieva Vārdu caur Kristīgo radio! Lai tas kļūst dzīvs jūsu sirdīs un ikdienā!


24.feb.2015 Agnese Jaša

"Klausaities, klausaities uz Mani, tad jums būs daudz laba ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību! Piegrieziet Man savu ausi un nāciet pie Manis! Uzklausait, tad atspirgs jūsu dvēsele! Es jums celšu mūžīgu derību, tas ir Dāvidam dotais Manas žēlastības apsolījums." Jesajas 55:2-3
Slava un pateicība Dievam par Viņa žēlastību, ka varam dzirdēt Dieva Vārdu caur Kristīgo radio! Lai tas kļūst dzīvs jūsu sirdīs un ikdienā!


17.feb.2015 Aiga Rotberga 2.daļa

Paldies Kristīgajam radio par dzīvā Dieva Vārda sludināšanu caur vārdiem un mūziku. Jūs esat par lielu svētību mūsu zemei un arī man personīgi. Lai Jums pietiek spēka un drosmes pastāvēt līdz galam, izturēt dažāda veida pārbaudījumus un pieaugt visāda veida bagātībā Kristū Jēzū.


10.feb.2015 Aiga Rotberga

Paldies Kristīgajam radio par dzīvā Dieva Vārda sludināšanu caur vārdiem un mūziku. Jūs esat par lielu svētību mūsu zemei un arī man personīgi. Lai Jums pietiek spēka un drosmes pastāvēt līdz galam, izturēt dažāda veida pārbaudījumus un pieaugt visāda veida bagātībā Kristū Jēzū.


3.feb.2015 Grieta Griba

"Paldies par doto iespēju būt Kristīgajā radio! Vēlu jums svētības šajā darbā, ko veicat, jo ticu, ka tam ir un būs lieli augļi Latvijā un ārpus tās. Lai Dievs svētī!"


27.jan.2015 Lauma Turkova

"Paldies Dievam, ka ir tāds Kristīgais radio, kas var skanēt visā Latvijā. Es ticu, ka šī kalpošana ir nesusi daudz augļus un daudzas dzīves ir mainītas. Novēlu, lai Dieva mīlestība ir katrā radio kolektīva darbiniekā, kas ar šo mīlestību var kalpot tālāk."


20.jan.2015 Alvis Freidenfelds

"Dzenieties pēc Dieva Valstības un Viņa taisnības, tad pārējās lietas tiks piemestas!"


13.jan.2015 Kristaps Āboliņš

"Paldies tieši jums par lielo ieguldījumu Dieva Valstības izplatīšanā Latvijā. Virs zemes tas ir neizmērāmi, taču debesis atklās visu pilnīgi! Novēlu turpināt uzticībā un pazemībā!"


30.dec.2014 Naira Šķone

"Esiet svētīti!"


23.dec.2014 Raimonds Mežiņš


9.dec.2014 Ieva Ābers (2.daļa)

"Pateicos Kristīgajam radio un Mairai Ošeniecei par šo vienreizējo iespēju uzrunāt tautu, gan ticīgos, gan neticīgos, un liecināt par mūsu Kunga Jēzus Kristus varenību un žēlastību.
"Piesauc mani, tad es tevi izglābšu." Psalmi 50:15"


2.dec.2014 Ieva Ābers

"Pateicos Kristīgajam radio un Mairai Ošeniecei par šo vienreizējo iespēju uzrunāt tautu, gan ticīgos, gan neticīgos, un liecināt par mūsu Kunga Jēzus Kristus varenību un žēlastību.
"Piesauc mani, tad es tevi izglābšu." Psalmi 50:15"


25.nov.2014 Marks Ābers


18.nov.2014 Marks Ābers


14.okt.2014

Uldis Rubīns
"Paldies par Kristīgo radio! Pateicos katram, kas šeit strādā! Novēlu Dieva svētības turpmākajā radio darbībā!"


7.okt.2014

Dženita Katiša
"Paldies Dievam, ka bijāt, esat un būsiet! Kristīgais Radio ir mans ikdienas ceļabiedrs un skolotājs. Novēlu augt, pilnveidoties un arī mainīties! Pastāvēs, kas pārmainīsies! Svētības!"


30.sep.2014

Iveta Ūzule
""Jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā." 1.Pētera 2:6. Paldies, ka mīlat Dievu, sējat sēklu un gatavojat ļaužu sirds augsni."


23.sep.2014

Ineta Ginko
"Pateicība Dievam par Latvijas Kristīgo radio! Par katru darbinieku un kalpotāju! Novēlu sludināt vēsti par Jēzu Krustā sisto! Vēl ir laiks... Esiet svētīti!"


16.sep.2014

Andris un Lidija Paleji
"Novēlam Latvijas Kristīgajam radio nest Evaņģēlija vēsti vēl ilgi, uzrunāt ticīgo un neticīgo sirdis, viest skaidrību neskaidrās lietās. Lai Dievs svētī visus Kristīgā radio darbiniekus ar veselību un gudrību. Lai Svētais Gars ir klāt katrā raidījumā!"


9.sep.2014

Kitija Baumane
"Paldies jums, ka devāt man iespēju liecināt LKR ēterā! Paldies, ka jūs esat! Dažreiz, kad ir grūti, ieslēdzu kristīgo radio un saņemu Vārdu vai iepriecinājumu. Kaut vēl vairāk cilvēku pieņemtu Jēzu par savu Glābēju. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī! Un par visu paldies Dievam! Viņam vienam cieņa, gods un slava!"


2.sep.2014

Aigars Bērziņš - Novēlu Latvijas Kristīgajam radio skanēt katrā Latvijas iedzīvotāja sirdī un, lai šo siržu un to iedvesmoto labo darbu skaits ir tikpat bezgalīgs kā mūsu Kunga mīlestība. Paldies LKR, ka Jūs esat.


8.jūl.2014

Raidijumu vada: Maira Ošeniece
Raidijuma viesis: Inga Skuja un mācītājs Agris Ginko


1.jūl.2014

Raidijumu vada: Maira Ošeniece
Raidijuma viesis: Modris Ozolinkevičs


24.jun.2014 Arnis Irbe (2.daļa)


17.jun.2014 Arnis Irbe


10.jun.2014

Raidijumu vada: Maira Ošeniece
Raidijuma viesis: Lidija Stenlija Morrova (ASV), mācītājs Agris Ozolinkevičs


27.mai.2014

Andris Opengeims - Jēkabpils krievu Vasarsvētku draudzes
„Atklāsme” mācītājs


13.mai.2014

Andris Opengeims - Jēkabpils krievu Vasarsvētku draudzes
„Atklāsme” mācītājs


6.mai.2014

Andris Opengeims - Jēkabpils krievu Vasarsvētku draudzes
„Atklāsme” mācītājs


29.apr.2014 Gunta Matjuhova


22.apr.2014 Gunta Matjuhova


15.apr.2014 Gunta Matjuhova


8.apr.2014 Linda Turkova (turpinājums)


1.apr.2014 Linda Turkova


25.mar.2014

Iveta Škutāne
"Novēlu Jums nekad nepagurt savā darbā, lai sētu ticību, cerību un mīlestību un lai iedrošinātu LKR klausītājus ar vārdiem: "Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu."


18.mar.2014

Ausma Ozolinkeviča
"Lai Dieva bazūne skan skaļi un skaidri..."


11.mar.2014

Ausma Ozolinkeviča
"Lai Dieva bazūne skan skaļi un skaidri..."


25.feb.2014

Guna un Jānis Daubes
"Lai Dieva svētība, žēlastība un aizsardzība ir ar Latvijas Kristīgo radio un tā darbiniekiem vienmēr!"


18.feb.2014

Guna un Jānis Daubes
"Lai Dieva svētība, žēlastība un aizsardzība ir ar Latvijas Kristīgo radio un tā darbiniekiem vienmēr!"


11.feb.2014

Roberts Pudže
Liels paldies kristīgajam radio, kas strādā dvēseļu labā, izplatot Dieva gaismu!


4.feb.2014

Roberts Pudže
Liels paldies kristīgajam radio, kas strādā dvēseļu labā, izplatot Dieva gaismu!


28.jan.2014

Sandis Bacāns
Liels paldies par viesmīlību! Novēlu, lai Dievs caur jums svētī visu Latviju!


21.jan.2014

Justīne Bajāre
Paldies Kristīgā radio darbiniekiem par kalpošanu, kā arī visiem tiem cilvēkiem, kas ir palīdzējuši radio tapšanā. Lai jums Dieva gudrība un spēks turpināt šo svētīgo darbu!


14.jan.2014

Ruta Bērziņa
Novēlu Kristīgā radio kolektīvam turpināt - lūgt, meklēt, klaudzināt! Un saņemt ikdienas Mannu, atrast iespējas un izaicinājumus, kā arī atvērt tās durvis, kas līdz šim bija slēgtas.